Link Building Fundamentals

Dit bericht geeft je een overzicht van hoe zoekmachines links kunnen gebruiken en wat volgens mij de beste praktijken zijn voor het cultiveren van links.

Het doel van dit bericht is om een basis te leggen van waaruit u beter kunt begrijpen hoe zoekmachines links kunnen gebruiken en wat de beste benaderingen zijn.

Reden waarom zoekmachines links gebruiken
Vroeger gebruikten zoekmachines alleen de tekst op een webpagina om een webpagina te rangschikken. Webuitgevers begonnen echter trefwoordzinnen toe te voegen om hun pagina’s te helpen rangschikken.

Niet alle gerangschikte pagina’s waren relevant, wat resulteerde in een slechte gebruikerservaring.

Onderzoekers van het ophalen van informatie begonnen te werken aan nieuwe manieren om relevante webpagina’s te identificeren, met name met links.

Zoekingenieurs merkten op dat de beste pagina’s op internet de neiging hadden om links te verzamelen.

Hoe meer links een site had, hoe belangrijker het was. Omgekeerd, hoe minder links een site verzamelde, hoe minder belangrijk deze werd geacht.

Links werden (en worden nog steeds) geteld als stemmen.

Moderne zoekmachines gebruiken tegenwoordig een combinatie van AI, machine learning, links en pagina-analyse om websites te rangschikken.

Een belangrijke verandering in de manier waarop sites worden gerangschikt, is dat de soorten links die worden gebruikt voor het rangschikken, zijn teruggebracht tot de meest relevante.

Het doel is altijd geweest om links te tellen die zinvol zijn voor de inhoud waarnaar ze linken.

Niet om de zaken ingewikkelder te maken, maar er is ook zoiets als linkrangschikking dat mogelijk in gebruik is, een methode om de links zelf te rangschikken.

Door links te rangschikken, kunnen populariteit en relevantie nauwkeuriger worden gemeten.

Links waarvoor betaald is en niet het resultaat zijn van een redactionele beslissing, tellen doorgaans niet mee.

Zoekmachines blijven links gebruiken als een manier om populariteit en autoriteit te meten. Het is echter niet langer voldoende om alleen links te verwerven om een ​​ranglijst te verzekeren.

Omdat webuitgevers een aantal schema’s hebben gebruikt om hun positie te verhogen, hebben zoekmachines hun algoritmen verbeterd om kunstmatige links (bijvoorbeeld: advertorial links voor gastposts) of niet-relevante links (“powered by” links) te negeren.

Links hebben misschien niet altijd invloed op de topranglijst
Links zijn niet per se de belangrijkste rankingfactor.

In hoeverre links helpen bij het rangschikken van websites is een open vraag die niet kan worden beantwoord. Wat bekend is, is dat links een rol blijven spelen bij het rangschikken.

Andere factoren, zoals hoe nauwkeurig een webpagina voldoet aan de zoekopdracht van een gebruiker, spelen een steeds belangrijkere rol.

Een webpagina met veel links kan dus als belangrijk worden beoordeeld, maar nog steeds niet bovenaan de zoekopdracht staan als de pagina zelf niet voldoet aan de informatiebehoeften van de gebruiker.

Een voorbeeld hiervan is een zoekopdracht voor Jaguar.

In de VS zijn de twee beste resultaten de Amerikaanse websites die zijn aangesloten bij de autofabrikant.
In het VK zijn de drie beste resultaten gekoppeld aan de Britse versies van de website van de fabrikant.
Links als maatstaf voor het belang en de relevantie
Het proces om de invloed van niet-relevante links te verminderen, is aan de gang sinds bijna het begin van het gebruik van links voor rangschikkingsdoeleinden.

Het doel was om kunstmatige of niet-relevante links eruit te filteren om een ​​kaart van het hele web te kunnen maken die bestaat uit echte links die handig zijn om te beoordelen of een site belangrijk en / of relevant is voor verschillende trefwoordzinnen ( Verminderde linkgrafieken).

Zoekmachines gebruiken links om:

Beoordeel of een webpagina belangrijk is.
Begrijp tot welk onderwerp de webpagina behoort.
Identificeer spam.
Deze beoordelingen worden vervolgens gebruikt voor het al dan niet rangschikken van webpagina’s.

Voorbeelden van hoe links het belang uitstralen
Links van belangrijke websites kunnen een signaal zijn dat een webpagina relevant is voor een bepaald onderwerp.

Een grote hoeveelheid spreiding over een hele site kan erop wijzen dat een site belangrijk is.
Een webpagina die snel links krijgt omdat het een probleem oplost op een manier die gebruikers enthousiast maakt, kan een goede positie gaan innemen, zodat meer gebruikers de pagina kunnen ontdekken.
Een webpagina die al lange tijd geen links heeft gekregen, kan als verouderd worden beschouwd omdat gebruikers niet meer enthousiast zijn over de inhoud.

0 Shares:
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

You May Also Like